AZ EN

Müddətli əmanət

Minimal məbləğ: 500 AZN/USD / EUR  

 

AZN -12 ay  -11 % illik

 

Faizlər aylıq, rüblük və müddətin sonunda verilir. 

***Əmanitin məbləği 20 000 (İyirmi min) manata qədər olduqda və faizlər müddətin sonunda ödənildikdə əmanət illik 11%-lə , digər hallar olduqda razılaşma yolu ilə müəyyən edilir.

*** Əmanitin məbləği 20 000 (İyirmi min) manata qədər olduqda və faizlər aylıq, rüblük ödənildikdə əmanət illik 9%-lə ,digər hallar olduqda razılaşma yolu ilə müəyyən edilir.

 

**Milli valyutada 12 aydan yuxarı qəbul olunan əmanətin şərtləri razılaşma yolu ilə müəyyən edilir.

 

 

USD -12 ay- 3% illik

EUR -12 ay -1% illik

 

*Xarici valyutada  12 (on iki) aydan yuxarı  müddətinə olan əmanətlər  razılaşma yolu ilə qəbul edilir.

  Xarici valyutada (USD) faizlər müddətin sonunda ödənildikdə əmanət illik 3%, faizlər ayliq və rüblük ödənildikdə əmanət illik 2% -ilə hesablanir.

 

Əlavə şərtlər. 

Əmanətçiyə yerləşdirilmiş məbləğdən asılı olmayaraq Maestro Electron ödəniş kartı hədiyyə verilir (Əmanətə hesablanmış faizlər müddətin sonunda ödənilirsə, Maestro Electron kartı verilmir).

 

Əmanətçinin müraciəti əsasında yerləşdirilmiş əmanətin 90% -i həcmində kredit xətti (kartı) açıla bilər:

 

Kredit xəttinin  faiz dərəcəsi əmanətin faiz dərəcəsindən +3% yuxarı olacaqdır.

 

Əmanət məbləği vaxtından əvvəl götürüldüyü təqdirdə müqavilənin şərtləri əhəmiyyətsiz hesab olunur .Əmanətçiyə hədiyyə edilmiş kredit/debit kartın dəyəri  və  ödənilmiş faizlər əmanət üzrə əsas məbləğdən çıxılır. 

 

Qeydlər:

 

  1. Məbləğindən asılı olmayaraq illik gəlirliyi 15%-ə qədər milli valyutada və 3% qədər olan xarici valyutada olan əmanətlər Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən sığortalanır;
  2. Yaranmış kredit xətti və kredit üzrə bütün öhdəliklər tam yerinə yetirildikdən sonra əmanət məbləği əmanətçiyə geri qaytarılır;
  3. Əmanət hesabına əlavə vəsaitin yerləşdirilməsinə icazə verilmir.

Kalkulator

Əmanətin məbləği

1000

Valyuta

Müddət

Faizlərin ödənilməsi

Faizlərin ümumi məbləği

1000 AZN

Hər ay ödənilən faiz

0 AZN

İllik Faiz dərəcəsi

%